ภาษาอังกฤษ (พี่บุ๋ม)


ระดับชั้นคอร์สเรียนจำนวนม้วนจำนวน (ชั่วโมง)รหัสคอร์สราคา
เรียนจริงที่เพิ่มให้รวม
ระดับประถมBasic ประถม15301040JS38003,800
ระดับประถมV Junior15301040JS38003,800
ระดับประถมG Junior15301040JS38003,800
ระดับประถมPS115301040JS38003,800
ระดับประถมPS215301040JS38003,800
ระดับประถมPSโค้งสุดท้าย510212JS15901,590
ระดับ ม.ต้นV115301040JS38003,800
ระดับ ม.ต้นG115301040JS38003,800
ระดับ ม.ต้นV215301040JS38003,800
ระดับ ม.ต้นG215301040JS38003,800
ระดับ ม.ต้นBJ15301040JS38003,800
ระดับ ม.ต้นAdvanced Vocab ม.ต้น15301040JS38003,800
ระดับ ม.ต้นAdvanced Grammar ม.ต้น15301040JS38003,800
ระดับ ม.ต้นReading ม.ต้น15301040JS38003,800
ระดับ ม.ต้นError+Cloze ม.ต้น15301040JS38003,800
ระดับ ม.ต้นTU115301040JS38003,800
ระดับ ม.ต้นTU215301040JS38003,800
ระดับ ม.ต้นTU315301040JS38003,800
ระดับ ม.ต้นTU โค้งสุดท้าย510212JS15901,590
ระดับ ม.ปลายBasic ม.ปลาย15301040JS38003,800
ระดับ ม.ปลายPre-AD Vocab15301040JS38003,800
ระดับ ม.ปลายPre-AD Grammar15301040JS38003,800
ระดับ ม.ปลายAD115301040JS38003,800
ระดับ ม.ปลายAD215301040JS38003,800
ระดับ ม.ปลายGAT15301040JS38003,800
ระดับ ม.ปลายGAT โค้งสุดท้าย510212JS15901,590
ระดับ ม.ปลายReading ม.ปลาย15301040JS38003,800
ระดับ ม.ปลายError+Cloze ม.ปลาย15301040JS38003,800
ระดับ ม.ปลายAdvanced Grammar ม.ปลาย15301040JS38003,800
ระดับ ม.ปลายAdvanced Vocab ม.ปลาย15301040JS38003,800
ระดับ ม.ปลาย9 วิชาสามัญ 115301040JS55005,500
ระดับ ม.ปลาย9 วิชาสามัญ 215301040JS55005,500
ระดับ ม.ปลาย9 วิชา Self Sim15301040JS55005,500
ระดับ ม.ปลายสอบทุน15301040JS55005,500
ระดับ ม.ปลายTU-GET + SMART-I14281240JS55005,500
ระดับ ม.ปลายCU-TEP15304070JS55005,500
ระดับ ม.ปลายSAT14281240JS55005,500
เงื่อนไขการสมัครคอร์สโปรโมชั่น
  • 1.คอร์สโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เรียนได้
  • 2.นักเรียนที่ลงแต่ละคอร์สในคอร์สโปรโมชั่นต้องเป็นคนเดียวกัน
  • 3.คอร์สโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคอร์ส Self-fixed Jigsaw ได้
  • 4.แต่ละคอร์สของคอร์สโปรโมชั่นสามารถชดเชยในระบบ Self-fixed Jigsaw ได้คอร์สละ 5 ครั้ง ถ้านักเรียนต้องขาดเกินจากนี้ สามารถซื้อชั่วโมงเพิ่มได้
  • 5.ก่อนสมัคร นักเรียนได้ตัดสินใจอย่างดีแล้ว ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคอร์สทุกกรณี
ติดต่อสอบถาม คลิก
โทรศัพท์
แชทผ่าน Facebook
แชทผ่าน LINE