คอร์สสด


คอร์สสด

1. กรอกรหัสประจำตัวประชาชน, รหัสคอร์ส, เบอร์โทรศัพท์ และราคาคอร์สในแบบ ฟอร์มชำระเงินสำหรับ Counter Service (สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ Jigsaw English ทุกสาขา หรือดาวน์โหลดจาก www.jigsawenglish.com)
2. ยื่นแบบฟอร์มชำระเงินที่ Counter Service ทั่วประเทศ
3. ในกรณีที่คอร์สสดเต็มและโอนไม่ผ่าน นักเรียนสามารถสำรองชื่อไว้กับทางสถาบัน ทางสถาบันจะโทรแจ้งตามลำดับการสำรองชื่อทันทีที่มีนักเรียนในคอร์สสดเปลี่ยน เป็นคอร์ส Self-fixed Jigsaw
4. นำสลิปใบโอนตัวจริงมาแสดงที่สถาบัน สาขาใดก็ได้ เพื่อกรอกใบสมัครและรับ บัตรนักเรียนชั่วคราว
5. นำบัตรนักเรียนชั่วคราวมาในวันเปิดเรียนวันแรก เพื่อรับเอกสารประกอบการเรียน และบัตรนักเรียนตัวจริง

หมายเหตุ
1. คอร์สสดทุกคอร์สเรียนที่สาขาตึกศูนย์หนังสือจุฬา ชั้น 16
2. คอร์สสดสามารถชดเชยได้ 5 ครั้ง (ยกเว้นคอร์ส TU โค้งสุดท้าย สามารถชดเชยได้ 2 ครั้ง, คอร์สโค้งสุดท้าย ป.6 สามารถชดเชยได้ 1 ครั้ง, และคอร์ส GATโค้งสุดท้าย ไม่สามารถชดเชยได้)
3. หากต้องการเปลี่ยนแปลงคอร์ส เช่น เปลี่ยนจากคอร์สสดเป็นคอร์ส Self-fixed Jigsaw ต้องแจ้งเปลี่ยนคอร์สอย่างน้อย 14 วันก่อนคอร์สสดเริ่ม
4. นักเรียนได้ตัดสินใจก่อนสมัครอย่างดีแล้ว ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคอร์ส ทุกกรณี
5. หากต้องการชดเชย น้องๆสามารถโทรมาแจ้งพี่ๆจิ๊กซอว์ และสามารถเข้ามาชดเชยในระบบ Self-fixed Jigsaw ที่สาขา หรือชดเชยในระบบ Online จากบ้านก็ได้ (หากต้องการเรียนที่บ้าน น้องๆต้องเคยนำบัตรประชาชนมายื่นที่สาขาแล้ว)

ติดต่อสอบถาม คลิก
โทรศัพท์
แชทผ่าน Facebook
แชทผ่าน LINE