คอร์ส Self-fixed Jigsaw และคอร์ส Online
หมายเหตุ

1. น้องๆสามารถเรียน Self-fixed Jigsaw ที่สถาบันผสมกับเรียน Online จากบ้านได้
2. ชั่วโมงเรียนที่เหลือไม่สามารถนำไปใช้เรียนคอร์สอื่นหรือนำไปให้ผู้อื่นเรียนแทนได้
3. นักเรียนได้ตัดสินใจอย่างดีแล้วก่อนสมัคร ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคอร์สทุกกรณี และถ้ารับเอกสารไปแล้ว ทางสถาบันจะไม่รับเปลี่ยนคอร์ส

ติดต่อสอบถาม คลิก
โทรศัพท์
แชทผ่าน Facebook
แชทผ่าน LINE