เกี่ยวกับจิ๊กซอว์


เกี่ยวกับจิ๊กซอว์


        พี่บุ๋มและพี่บิ๋วก่อตั้ง Jigsaw English  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษขึ้นมาภายในแนวคิด"จิ๊กซอว์" น้องๆอาจจะสงสัยว่าจิ๊กซอว์เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ได้อย่างไร พี่ๆคิดว่าเวลาเราเล่นต่อจิ๊กซอว์ ช่วงแรกถือเป็นช่วงที่ยากเย็นที่สุด เพราะเรายังไม่มีเค้าโครงของภาพที่สำเร็จอยู่ในใจ แต่เมื่อเราเริ่ม
ต่อไปได้บางส่วน การต่อชิ้นต่อไปก็จะทำได้ง่ายขึ้น เพราะโอกาสที่จิ๊กซอว์ชิ้นใหม่จะ ต่อเข้ากับส่วนที่เรามีอยู่แล้วได้พอดี
ย่อมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การต่อจิ๊กซอว์ต้องใช้ความอดทน ภาพที่เกิด จากการต่อจิ๊กซอว์นั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อย ไม่เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่ถ้าเราพยายามและให้เวลากับมันเต็มที่ สุดท้ายเราก็จะได้ภาพที่สวยงามและสมบูรณ์ในที่สุด

       น้องๆที่รักคะ การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษก็ไม่ต่างจากการต่อจิ๊กซอว์ ในช่วงแรกที่น้องๆยังไม่มีพื้นฐาน ไวยากรณ์ที่ดีและยังรู้
คำศัพท์ไม่มาก การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ใหม่ๆ หรือท่องจำคำศัพท์ใหม่ๆ ย่อมใช้เวลานาน เพราะน้องๆยังไม่คุ้นเคยกับ ลักษณะของภาษา แต่ถ้าน้องๆได้เริ่มเรียนพิเศษภาษาอังกฤษได้รับการปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษที่ดี การจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ที่มีความ ซับซ้อนมากขึ้น ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ขอเพียงแต่น้องๆต้องอดทน ไม่ท้อถอยและให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูน ความรู้ โดยเก็บเกี่ยวความรู้วันละเล็กวันละน้อยอยู่เสมอ ในที่สุดน้องๆก็จะมีองค์ความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นระบบ และเมื่อ ถึงจุดนั้นน้องๆก็จะสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคที่มีความซับซ้อนซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ทางด้านคำศัพท์และ หลักไวยากรณ์ที่มีความหลากหลาย

      พี่บุ๋ม พี่บิ๋ว และทีมงานโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ  Jigsaw English ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้น้องๆทุกคนต่อจิ๊กซอว์ภาษา
อังกฤษอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จค่ะ

แล้วพบกันที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ  Jigsaw English นะคะ

พี่บุ๋ม&พี่บิ๋ว