คอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษพี่บุ๋มสอนจะเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งหลักไวยากรณ์และคำศัพท์
เพื่อให้น้องๆ รู้ลึก รู้จริง

แนวทางการลงคอร์สเรียนสำหรับน้องที่สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ มีระดับประถม ม.ต้น ม.ปลายสามารถเลือกได้ตามเป้าหมายของน้องๆ หรือสามารถปรึกษา พี่บุ๋ม พี่บิ๋ว ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
ได้เลยพร้อมให้คำปรึกษาสมือนพี่สาวแท้ๆ


ภาษาอังกฤษ (พี่บุ๋ม)


เงื่อนไขการสมัครคอร์สโปรโมชั่น
  • 1.คอร์สโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เรียนได้
  • 2.นักเรียนที่ลงแต่ละคอร์สในคอร์สโปรโมชั่นต้องเป็นคนเดียวกัน
  • 3.คอร์สโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคอร์ส Self-fixed Jigsaw ได้
  • 4.แต่ละคอร์สของคอร์สโปรโมชั่นสามารถชดเชยในระบบ Self-fixed Jigsaw ได้คอร์สละ 5 ครั้ง ถ้านักเรียนต้องขาดเกินจากนี้ สามารถซื้อชั่วโมงเพิ่มได้
  • 5.ก่อนสมัคร นักเรียนได้ตัดสินใจอย่างดีแล้ว ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคอร์สทุกกรณี