รู้จักติวเตอร์ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ  Jigsaw English

พี่บุ๋ม ติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ  Jigsaw English เน้นทั้งความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน

พี่บุ๋มเป็นติวเตอร์ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สอนให้น้องๆรู้ภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ เข้าใจและนำไปใช้ได้จริง เพราะพี่บุ๋มมีความสามารถและเทคนิคที่ดีเยี่ยม เนื่องจากมีประสบการณ์ความรู้มากมายทำให้เข้าถึงน้องๆได้เป็นอย่างดี เช่น จบสาธิต มศว ปทุมวัน ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 ตลอด 6 ปี, ได้ทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิง) แผนศิลป์-ภาษา ปี 2545 ซึ่งมีผู้ที่ได้รับแค่ปีละ 2 คน ,อยู่อเมริกานาน 8 ปี ,จบมหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ,ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในโครงการ Osotspa Road to University,ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษให้กับน้องๆม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย และประสบการณ์อื่นๆอีกมากมาย