ภาษาอังกฤษ (พี่บุ๋ม)
พี่บุ๋ม Jigsaw
รู้จักกับติวเตอร์ พี่บุ๋ม Jigsaw

พี่บุ๋ม ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ เน้นทั้งความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน สอนให้น้องๆรู้ภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ เข้าใจและนำไปใช้ได้จริง


การศึกษา :

- ได้ทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิง) แผนศิลป์-ภาษา ปี 2545 ซึ่งมีผู้ที่ได้รับแค่ปีละ 2 คน
- จบมหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
- จากนั้นไปต่อกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย (University of Virginia) ได้ปริญญา J.D. (Juris Doctor)-สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ที่ 1 แผนภาษา-คณิต (แต่สละสิทธิ์)
-ได้ทุนรัฐบาลระดับ ม.ต้น แต่สละสิทธิ์
-จบสาธิต มศว ปทุมวัน ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 ตลอด 6 ปี
-ได้ทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิง) แผนศิลป์-ภาษา ปี 2545 ซึ่งมีผู้ที่ได้รับแค่ปีละ 2 คน
-อยู่อเมริกานาน 8 ปี
-จบมหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
-ระหว่างที่เรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศงานเขียนภาษาอังกฤษ และยังได้รับรางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธ์ของคณะจิตวิทยา
-จากนั้นไปต่อกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย (University of Virginia) ได้ปริญญา J.D. (Juris Doctor)
-ได้รับ New York State Bar สามารถทำงานเป็นทนายในรัฐนิวยอร์คได้
-ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนชั้นนำ เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนนครสวรรค์
-ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในโครงการ Osotspa Road to University
-ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษให้กับน้องๆม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย